عکس‌خبر: بهترین عکس‌های شبکۀ نشنال جئوگرافیک در سال جارینشنال جئوگرافیک بهترین عکس‌های امسال را در پایگاه اینترنتی خود به نمایش گذاشته است.

این عکس‌ها با دقتی فراوان از میان حدود ۲٫۳ میلیون عکسی انتخاب شده‌اند که از جنگل‌های آمازون تا جنگ‌های خاورمیانه را در بر می‌گیرند.

در زیر منتخبی از این عکس‌ها را ببینید.

جاری و پرخروشدستم را بگیرسنگین‌وزنانبیا دوست باشیمگرگ و برفشب قطبیخون می‌چکددر انتظار نورآبی، صمیمی و گرم