این ۶ نشانه می‌گوید شما به سندروم سلفی مبتلا شده‌ایدسرویس سبک زندگی: موضوع سندروم سلفی بحثی است که این روزها بین روان شناسان و جامعه شناسان بسیار رواج پیدا کرده است. اما قبل از هر چیز باید دید شبکه‌های اجتماعی چگونه باعث خودشیفتگی می‌شوند؟ در ادامه این مطلب را به نقل از سایت بازده می‌خوانیم.

خودشیفتگی چیست؟
اختلال شخصیت خودشیفته مربوط به مشغولیت ذهنی بیش از اندازه به خود و چگونگی بینش دیگران نسبت به خود است. افراد خودشیفته به دنبال ارضاء غرور و خودبینی‌شان هستند و همواره خصوصیت‌های فیزیکی و هوشی خود را تحسین می‌کنند.
نشانه‌های خودشیفتگی
دارای احساس فراتر از قانون احساس می‌کنند بالاتر از بقیه هستند و قوانین شامل حال‌شان نمی‌شوند
مشغولیت به خود اکثر رفتارهای‌شان خودخواهانه است و اگر سخاوتمندی هم می‌کنند، فقط برای دل‌مشغولی‌ها و برنامه‌های خودشان است.
شنوندگی یک جانبه حرف‌های دیگران را نفی می‌کنند، نادیده می‌گیرندو کوچک می‌شمارند و نگرانی‌های دیگران برای‌شان بی‌اهمت ست.
زودرنج و عصبی با نظر مخالف یاامر و نهی از جانب دیگران به راحتی عصبانی می‌شوند
عدم مسئولیت‌پذیری همواره تمایل دارند دیگران را برای اشتباهات سرزنش کنند
عدم انتقادپذیری ایده‌های‌شان را پراهمیت می‌دانند و به آن‌ها افتخار می‌کنند و وقتی از آن‌ها انتقاد می‌شود اعتماد به نفس‌شان را از دست می‌دهند
تأثیرات منفی شبکه‌های اجتماعی
طبق پژوهش‌های دانشگاه ایالتی کالیفرنیا:
استفاده بیش از اندازه از شبکه‌های اجتماعی ممکن است منجر به مشکلات روانی زیر شود
اختلال وسواس فکری عملیافسردگیکمبود توجه – اختلال بیش فعالیاختلال اسکیزوافکتیو و شخصیت اسکیزوتایپالخودبیمارانگاریاختلال شخصیت خودشیفتهاعتیاداختلال خودزشت انگاری